Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka? (ZS) (2037)
Basic information
Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka? (ZS)
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Central Library of Charles University
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
full-time
Czech
Cílem kurzu je přivést posluchače k zamyšlení nad vlastním pojetím a přístupem k duchovnosti (spiritualitě) jak na individuální rovině, tak v širším společenském kontextu. Pojem duchovnost je zkoumán z různých úhlů: z kontextu pojmů náboženství a církev, z hlediska různých náboženských a duchovních přístupů a praxí (křesťanství, buddhismus, šamanismus), z pohledu naší kulturní tradice (vliv vědy, křesťanství, historie, tradice), z perspektivy vybraných poznatků moderních věd (kognitivní vědy) a rovněž z hlediska životní zkušenosti pozvaných hostů – osobností.
ne
ne
20
50+; zájem o téma, otevřenost novým myšlenkám, touha objevovat.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.patro, José Martiho 2/407, Praha 6
Dates and duration
2016/2017
winter semester
1
20 (total number of hours)
3. 10. 2016 – 5. 12. 2016, pondělí 15:45-17:15
Wednesday - Wednesday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
25.09.2016
16.4.2016 – 30.6.2016; 1.9.2016 – 25.9.2016
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Further information
http://ukuk.cuni.cz/evropske-dokumentacni-a-informacni-stredisko-edis/kurzy/duchovnost-v-kazdodennosti/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html