Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví (1086)
Basic information
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Central Library of Charles University
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
full-time
Czech
Kurz vytváří a rozvíjí informační gramotnost - představuje základy internetu a práce s elektronickým zařízením, informuje o elektronických zdrojích, o online službách, seznamuje s nejnovějšími možnostmi informačních technologií, komunikaci v rámci sociálních sítí či využívání tabletu a čtečky. Vytváří a stimuluje zájem o komunikační strategii, o informace a materiály EU vztahující se zejména k seniorům a jejich potřebám v širokém okruhu témat. Zážitková forma práce s informacemi nabízí i aktivizační přístupy podněcující vizualizační schopnosti mozku, asociační a logické myšlení, představivost a tvořivost. Duševní zdraví je přiblíženo z celistvého pohledu na člověka.

Jednotlivá témata programu kurzu obsahují jak teoretickou část, tak i bezprostředně navazující praktická cvičení.

Praktikování ve cvičeních v rámci tématu kurzu vychází i z individuálních potřeb studentů.
ne
ne
20
55+; základní znalost práce s PC.

Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martiho 2/407, Praha 6
Dates and duration
2016/2017
winter semester
2
78 (total number of hours)
3.10.2016 - 24.4.2017, pondělí 13:00 - 15:30
Wednesday - Wednesday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
21.09.2016
16.4.2016 – 30.6.2016; 1.9.2016 – 21.9.2016
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Further information
http://ukuk.cuni.cz/evropske-dokumentacni-a-informacni-stredisko-edis/kurzy/aktivita-senioru-v-eu/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html