Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky (168)
Basic information
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
Úvod do lékařské etiky. Etika, morálka, mrav.
Etika a přírodní vědy, etika a právo
Postup při řešení bioetického problému.
Popis problému, deskriptivní etika, normativní etika.

Základní etické teorie.
Hedonismus. Utilitarismus. Deontologie. Etika ctností.

Problém osoby. Od etiky kmene po Všeobecnou deklaraci lidských práv.
Status lidské osoby: kdy začíná život?

Problém osoby II. Eugenika. Akce T4. Holocaust.

Čtyři principy lékařské etiky. Princip autonomie.

Úvod do environmentální etiky. Odpovědnost na Zemi ale i vůči Zemi.
Antropocentrismus. Biocentrismus. Ekocentrismus.

Kdo je člověk? Od animismu k panmechanismu.

Gen-etika. Etika genetiky. Genové terapie. Etika mezi behaviorismem a genetickým determinismem.

Etika práce s laboratorními zvířaty. Člověk a zvíře. Altruismus u zvířat.

Lékařský výzkum a etika.
ne
ne
30
maturita
důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Department of Ethics and Humanities
Department of Ethics and Humanities
3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dates and duration
2016/2017
winter semester, October
2
36 (total number of hours)
2 hod. 1x za 14 dní , říjen 2016 - červen 2017
Thursday
Schedule details
Fees and financing
150 Kč / programme
osvobozeno
Application
Ústav etiky, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Department of Ethics and Humanities
Zuzana Filipi
zuzana.filipi@lf3.cuni.cz
267102904
15.06.2016
od 15. 5. 2016 - 15. 6. 2016
Further information
http://www.lf3.cuni.cz/3LF-195.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html