Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UK V HRADCI KRÁLOVÉ (2726)
Basic information
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UK V HRADCI KRÁLOVÉ
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Faculty Dean Office [16-77777]
distance
Czech
Příprava k přijímacím zkouškám na bakalářské a magisterské studium v oblasti chemie, biologie a botaniky.

webová adresa: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
ne
ne
Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.

Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Faculty Dean Office
Department of Biological and Medical Sciences
Department of Pharmaceutical Botany
Department of Organic And Bioorganic Chemistry
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Dates and duration
2015/2016
winter semester, December
2
48 (total number of hours)
8 sobot
Saturday
Schedule details
Fees and financing
2800 Kč / programme
Číslo účtu 153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové; var.symbol: 65359, specifický symbol: rodné číslo uchazeče, konst. s. 379; IBAN number: CZ43 0300 0000 0001 5314 9607; Swift: CEKOCZPP

K přihlášce je nutno přiložit originál dokladu o zaplacení. Platbu poplatku lze prokázat originálem útržku poštovní poukázky, který je opatřený razítkem podací pošty, v případě bankovních plateb jsou průkazná potvrzení o platbě vystavená příslušným peněžním ústavem nebo výpis z účtu. V případě převodu platby prostřednictvím internetového bankovnictví je nutno doložit k přihlášce doklad, že platba byla peněžním ústavem provedena (nikoliv pouze, že příkaz k úhradě byl peněžním ústavem přijat).
Cena celého kurzu: 2.800,- Kč *) (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

*) Cena kurzu v případě pozdějšího nástupu do přípravného kurzu:
nástup od 12. 12. 2015 2.450,- Kč
nástup od 09. 01. 2016 2.100,- Kč
nástup od 23. 01. 2016 1.750,- Kč
nástup od 06. 02. 2016 1.400,- Kč
nástup od 20. 02. 2016 1.050,- Kč
nástup od 05. 03. 2016 700,- Kč
nástup od 19. 03. 2016 350,- Kč
základní
Application
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Faculty Dean Office
Vlasta Shejbalová
vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz
495067111
31.08.2016
do kurzu je možno se zařadit i v jeho průběhu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html