Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora. (1774)
Basic information
Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Pilsen
 
full-time
Czech
Klub aktivního stáří vznikl na Lékařské fakultě v Plzni v roce 2008 z iniciativy seniorů absolvujících U3V a A3V. Je vnímán jako další možnost setkávání absolventů vzdělávacích seniorských aktivit. Umožňuje tak prezentovat vysokou školu jako součást veřejného života regionu. Tento zájem školy na zlepšení kvality života v regionu podporuje i mezigenerační setkávání seniorů se studenty. Přednášející z LF UK a FN prezentují kromě jiného i činnosti školy, její pedagogické i vědecké úspěchy. Tento kurz není určen pouze jako vzdělávací program ve zdravotně-sociální oblasti. Umožňuje zařazení zájmových témat z oblasti volnočasových aktivit, architektury, umění, hudby, tance, cestování, apod. Účastníci se aktivně podílejí na tvorbě programu.
Kurz je plánován na jeden akademický rok.
Přednášky se konají v úterý od 13.00 hod. 1x za měsíc ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2016/2017 se budou konat např. přednášky na téma zdravotní a finanční gramotnosti.

Kurz je plánován na jeden akademický rok.
Přednášky se konají v úterý od 13.00 hod. 1x za měsíc ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2016/2017 se budou konat např. přednášky na téma zdravotní a finanční gramotnosti.

80
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky přijímání do kurzu.
Nejsou stanoveny.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Není kvalifikačním kurzem.
Guarantor and venue
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Dates and duration
2016/2017
winter semester, October
2
80 (total number of hours)
8/M
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
200 Kč / year
200 Kč
Další náklady spojené s dalšími alternativními aktivitami si hradí účastníci ve své režii (výlet do Prahy, Českých Budějovic atp.).
základní
Application
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
29.06.2016
osobní zápis ve stanovený den
Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.
Further information
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání