Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (149)
Basic information
CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Humanities
Student's Administration Office [24-SO]
distance
Czech
Kurs je distanční, probíhá zcela formou e-learningu v prostředí Moodle. Cílem kursu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení. Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích zkoušek. Překlady budou posouzeny a opraveny, uchazeči pak bude k dispozici slovní hodnocení a bude moci klást doplňující dotazy.

Překlady bude možné odevzdávat od 1. 3. do 20. 3. 2016, hodnocení překladu bude poskytnuto nejpozději do 31. 3. 2016. Přihlašovací údaje do prostředí Moodle budou účastníkům rozesílány před začátkem kursu.
ano
ano
100
Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.
Kurs je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na UK FHS v Praze v přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Student's Administration Office
Student's Administration Office
Dates and duration
2015/2016
winter semester
1
8 (total number of hours)
Překlady lze odevzdávat od 1. 3. do 20. 3. 2016.
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
Poplatek je za jeden jazyk (Aj, Nj, Fj).

Poplatek je splatný složenkou nebo převodem na bankovní účet fakulty:
Číslo účtu Komerční banky: 27-1842600277/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277
SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: je automaticky vygenerován při podání elektronické přihlášky.
osvobozeno
Application
Příhlášku podávejte elektronicky.
Student's Administration Office
Mgr. Eva Svobodová
eva.svobodova@fhs.cuni.cz
251 080 211
29.02.2016
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html