Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Juniorská univerzita: přírodovědně - lékařské zaměření (2652)
Basic information
Juniorská univerzita: přírodovědně - lékařské zaměření
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Rectorate
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
full-time
Czech
Pilotní celouniverzitní projekt (jednosemestrální) je určen pro studenty středních škol. Jedná se o simulaci univerzitního studia se závěrečným slavnostním ukončením pro úspěšné absolventy, které bude spojeno s prohlídkou Karolina. V rámci tohoto projektu budou studenti SŠ získávat srozumitelné a aktuální informace o celé univerzitě a možnostech jejího studia i o nových výsledcích vědy a výzkumu, kdy se představí jednotlivé fakulty v rámci tematických přednášek. Studenti budou mít také příležitost navázat kontakt s akademickou sférou. Prostřednictvím populárně-naučných přednášek budou přednášející odborníci srozumitelně zprostředkovávat současný stav poznání.
Realizace v období od 6. 10. 2015 do 15. 12. 2015 vždy v úterý od 17,00 do 18,30 hod. Rozsah výuky: 9 přednášek a na závěr slavnostní zakončení spojené s prohlídkou Karolina.
Realizace v období od 6. 10. 2015 do 15. 12. 2015 vždy v úterý od 17,00 do 18,30 hod. Rozsah výuky: 9 přednášek a na závěr slavnostní zakončení spojené s prohlídkou Karolina.
50
Student SŠ.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
50% účast na přednáškách
Guarantor and venue
PaedDr. Alena Slámová
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Celetná 20, Praha 1
Dates and duration
2015/2016
winter semester, October
Short-time
15 (total number of hours)
10 týdnů
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / semestr
Registrace i účast v programu jsou zdarma.
Application
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
PaedDr. Alena Slámová
juniorskauniverzita@cuni.cz
224491285
25.09.2015
Přihlašování možné od 3. 9. 2015 do 25. 9. 2015. Více k registraci na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz
Further information
http://www.juniorskauniverzita.cuni.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html