Přípravný kurz ke studiu na UK FTVS v Praze (191)
Basic information
Přípravný kurz ke studiu na UK FTVS v Praze
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
kurzy
full-time
Czech
Kurz dává uchazeči možnost zdokonalit se a odstranit některé nedostatky ve sportovních předmětech. Každý uchazeč o kurz může vyčerpat na jeden sport maximálně 14 hodin a zbytek rozdělit na další tři. Hlavní obsah kurzu je zaměřen na seznámení se s požadavky testů (kvalita provedení, časy apod.).
Kurz je rozdělen pro pražské účastníky (pondělí ? pátek) a mimopražské účastníky (pátek odpoledne ? sobota dopoledne). Výuka probíhá v objektech FTVS UK Praha ? ve Veleslavíně, v Tyršově domě a v Nosticově jízdárně na Malé Straně.

Doporučujeme všem, aby absolvovali všechny sporty.
Physical Education and Sport
Physical Education and Sport
ano
ano
120
Základní sportovní předpoklady, přihláška, platba

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
FTVS UK v Praze
Dates and duration
2015/2016
summer semester
1
40 (total number of hours)
únor - duben 2016
Wednesday
Friday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
2750 Kč / programme
základní
Application
UK FTVS, José martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
31.01.2016
Further information
www.ftvs.cuni.cz