Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Praktická rétorika a prezentace (2625)
Basic information
Praktická rétorika a prezentace
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ pro doktorandy a postdoky PřF UK
(Dva turnusy: 1.turnus - 19.8.-23.8., 2. turnus - 28.8.- 1.9., příjezd vždy v podvečer prvního dne, odjezd v podvečer posledního.)

Proč někomu není rozumět, ani když sedí vedle vás, a jiný snadno upoutá pozornost celé místnosti? Zažili jste přednášku, z níž si nepamatujete vůbec nic? Dokážete si vy udržet pozornost skupiny? Trpíte velikou trémou při veřejném vystupování?
Intenzivní kurz praktické rétoriky je určen všem kdo chtějí, aby ostatní skutečně vnímali co říkají. Všem, kdo si chtějí umět udržet pozornost posluchačů. Je určen těm, kteří jsou ochromováni trémou. Ale je také pro ty, kteří problémy s mluvním projevem nemají, ale chtějí svou mluvu zvládat na úrovni špičkových moderátorů či herců, chtějí získat absolutní kontrolu nad svým hlasem a využít jeho veškerý potenciál.
Budeme pracovat na několika aspektech vašeho projevu současně - vypilujeme výslovnost, posazení hlasu, pohyb, výraz i dech. Vše si hned vyzkoušíme v praxi - budeme prezentovat, trénovat nestandardní situace, improvizovat. Budeme pracovat v malých skupinách, takže náplň kurzu maximálně přizpůsobíme vašim potřebám.
OBSAH - Co Vás naučíme?
základní dechové, hlasové a artikulační techniky
zásady hlasové hygieny
samozřejmost při veřejném vystupování a cesty ke zvládání trémy
využívat možnosti emotivního působení hlasu
rozvinout své komunikační schopnosti - slovní i nonverbální
odstraníme případné osobní chybné dikční a mluvní návyky
strukturovat sdělení tak, aby bylo pro posluchače přehledné a zapamatovatelné
pracovat s publikem, improvizovat
učit se od ostatních
reflektovat a rozvíjet svůj vlastní projev
ČAS - Za jak dlouho?
Čtyři intenzivní dny.
OBSAH - Co Vás naučíme?
základní dechové, hlasové a artikulační techniky
zásady hlasové hygieny
samozřejmost při veřejném vystupování a cesty ke zvládání trémy
využívat možnosti emotivního působení hlasu
rozvinout své komunikační schopnosti - slovní i nonverbální
odstraníme případné osobní chybné dikční a mluvní návyky
strukturovat sdělení tak, aby bylo pro posluchače přehledné a zapamatovatelné
pracovat s publikem, improvizovat
učit se od ostatních
reflektovat a rozvíjet svůj vlastní projev
ČAS - Za jak dlouho?
Čtyři intenzivní dny.
24
Zájemci musí být doktorandy nebo postdoky Přírodovědecké fakulty UK.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování kurzu
Guarantor and venue
Mgr. Helena Ferklová
Research Support Department
Research Support Department
Pec pod Sněžkou - Horská chata Univerzity Karlovy
Dates and duration
2014/2015
August
Short-time
32 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1485 Kč / programme
Účastníci hradí pouze náklady na ubytování a stravu (plná penze).
Application
helena.ferklova@natur.cuni.cz
Mgr. Helena Ferklová
helena.ferklova@natur.cuni.cz
221951968
31.07.2015
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html