Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Akademie třetího věku (1773)
Basic information
Akademie třetího věku
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Pilsen
 
full-time
Czech
Akademie 3. věku má dlouholetou tradici. O tuto formu vzdělávání je velký zájem v rámci celého regionu. Plzeňský region je rychle stárnoucím regionem. Proto LF UK v Plzni nabízí možnosti dalšího vzdělávání seniorů a tím jejich zapojení do veřejného života. Nabízí se tak možnost integrace seniorské populace do společnosti. Tyto aktivity jsou také cestou k prevenci nesoběstačnosti ve stáří a podporují sociální inkluzi seniorů do společnosti. V rámci fakulty se tak nabízí i možnost mezigenerační spolupráce.
Přednášející LF UK prezentují kromě jiného i činnosti školy, její pedagogické i vědecké úspěchy. Kromě zaměstnanců fakulty a Fakultní nemocnice se na realizaci přednášek podílejí i mimofakultní odborníci z různých oborů. Účastníci kurzu mohou aktivně spoluvytvářet program na další semestr. V rámci programu jsou nabízeny i další volnočasové aktivity (pohybové, exkurze, apod.)
Plzeň je zapojena do evropského projektu Univerzitní město 2015 a tyto aktivity plnění projektu také podporují.
Kurz je plánován vždy na jeden akademický rok.
Přednášky se konají vždy v úterý od 14:45 hodin 1x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2015/2016 se budou konat např. přednášky: Psychiatrie vyššího věku, Vyšetření prsů, diagnóza a léčba, a další.
Kurz je plánován vždy na jeden akademický rok.
Přednášky se konají vždy v úterý od 14:45 hodin 1x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2015/2016 se budou konat např. přednášky: Psychiatrie vyššího věku, Vyšetření prsů, diagnóza a léčba, a další.
120
Nejsou stanovena žádná omezení účasti na programu.
Nejsou stanoveny.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Není kvalifikačním kurzem.
Guarantor and venue
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Dates and duration
2015/2016
winter semester, November
2
80 (total number of hours)
8/M
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / year
200 Kč
základní
Application
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@seznam.cz
377 593 540
29.09.2015
osobní zápis ve stanovený den
Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.
Further information
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html