Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Veřejná a sociální politika NMgr. - kombinovaná (2515)
Basic information
Veřejná a sociální politika NMgr. - kombinovaná
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
 
combined
Czech
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do magisterskéhostudijního programu na FSV UK v Praze pro příslušný akademický rok. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného magisterského studijního programu studijním plánem. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
ne
ne

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Department of Public and Social Policy
Department of Public and Social Policy
Dates and duration
2015/2016
winter semester
2
96 (total number of hours)
12/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK FSV, Smetanovo nábjř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Marcela Navrátilová
navrtilova@fsv.cuni.cz
222112237
11.09.2015
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html