Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Člověk ve zdraví i v nemoci (1770)
Basic information
Člověk ve zdraví i v nemoci
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Medicine in Pilsen
 
Czech
Na výuce se podílí akademičtí pracovníci fakulty, fakultní nemocnice i odborníci z praxe. Prostory pro výuku poskytuje fakulta a učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Pravidelně posluchači anonymně hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci. Také sami aktivně připravují seminář s vlastními příspěvky.
Účastníci mají k dispozici sylaby jednotlivých přednášek v rozsahu 2 až 5 stran.
Osvědčila se i praktická výuka, kdy posluchači U3V jsou vyšetřováni v rámci primární prevence studenty 6.ročníku magisterského studijního oboru Všeobecné lékařství. Posluchači U3V tak mají možnost vyzkoušet si prakticky vyšetřování tělesného složení biochemických markerů tělesné postury a naučit se pod vedením lektora primární prevenci.

ne
ne
Dosažené středoškolské vzdělání, dosažení seniorského věku nebo pobírání invalidního důchodu.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Dates and duration
2014/2015
winter semester
4
192 (total number of hours)
24/M
Tuesday - Tuesday
Schedule details
Fees and financing
150 Kč / semestr
základní
Application
Alej Svobody 31, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná, e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
17.09.2014
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html