Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (928)
Basic information
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
combined
Czech
webové stránky: http://www.pedf.cuni.cz
http://tarantula.ruk.cuni.cz/KOVF-1.html
ano
ano
20
Mgr. učitelství nebo VŠ studium a učitelská způsobilost

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Učitel 2.stupně ZŠ a SŠ - aprobace OV a ZSV
Guarantor and venue
PhDr. Milena Tichá, CSc.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
UK Pedf, ul. M.Rettigové
Dates and duration
2015/2016
winter semester
4
270 (total number of hours)
bloková soustředění
Fees and financing
10000 Kč / year
560 Kč
Při platbách školného uvádějte
V.S. číslo programu 698415
Spec. symbol: rodné číslo
osvobozeno
Application
Pedf UK Praha, M.Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
31.07.2015
výběrové řízení srpen/září 2015
Výběrové řízení na základě předložení osobních materiálů a dokladů
o ukončeném vzdělání
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html