Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
K6 - Akademický AJ pro Chemii (ENK6CH)
Basic information
K6 - Akademický AJ pro Chemii
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
English
Akademický AJ se zaměřením na Chemii.
Počáteční úroveň - B2+
Výstupní úroveň - C1 (dle Společného evropského referenčního rámce)
Více informací ke studiu AJ na PřF UK viz http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/

Cílem Kurzu 6 je dosáhnout úrovně C1 dle Evropského referenčního rámce (SERR):
"Student rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze."
Studenti v kurzu K6 dále prohlubují dovednosti čtení, psaní, konverzace a poslechové v univerzitním prostředí na pokročilé úrovni. Rozvíjejí své schopnosti psát a opravovat akademické texty a přizpůsobovat je různým příležitostem. Zlepšují schopnost hledat, zpracovávat a prezentovat data, využívat různé zdroje. Zdokonalují se v používání komplexních gramatických struktur, rozšiřují slovní zásobu a zlepší výslovnost a komunikační dovednosti. Pracují také na svých studijních dovednostech a strategiích a dovedou porozumět informacím z neznámých vědeckých oborů. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Používané materiály:
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.
Advanced Grammar In Use (2013), Hewings; Cambridge
Business grammar and usage Strutt; Longman
English pronunciation In Use Hancock; Cambridge
IELTS/TOEFL /CPE– test preparation materials
autentické texty (odborné články)
a další.
ne
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Hana Chudáčková
Institute for Language and Preparatory Studies, CU
Institute for Language and Preparatory Studies
areál Albertov
Dates and duration
2015/2016
winter and summer semester
2
96 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 4800 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 1200 Kč
osvobozeno
Application
https://web.natur.cuni.cz/www/anglictina/
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
Mgr. Hana Chudáčková
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
06.09.2015
podávání přihlášek je možné od 1.6.2015
Further information
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html