Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
K4 - Odborný AJ pro Geografii + Geologii + Životní prostředí (ENK4G)
Basic information
K4 - Odborný AJ pro Geografii + Geologii + Životní prostředí
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
English
Odborný AJ - Výuka na základě odborných textů.
Počáteční úroveň - B1
Výstupní úroveň - B2 (dle Společného evropského referenčního rámce)
Více informací ke studiu AJ na PřF UK viz http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/

Cílem Kurzu 4 je dosáhnout úrovně B2 dle Evropského referenčního rámce (SERR):
„Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.“
Studenti v kurzu K4 dále prohlubují schopnost odlišovat formální a neformální styly psaní, např. pomocí pokročilých uvozovacích a spojovacích výrazů či prostředků pro vyjádření důsledku, jsou schopni prezentovat základní vědecké objevy a novinky, přednášet o své vědecké práci a porozumět textům o přírodovědných tématech ze zvoleného zaměření. Studenti se naučí, jak již nabytou slovní zásobu maximálně využít a dále jí rozšiřovat. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Používané materiály:
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.
LIFE Intermediate (2012), H. Stephenson, P. Hughes, P. Dummett; National Geographic and Heinle Cengage Learning
LIFE upper-intermediate (2012), H. Stephenson, P. Hughes, P. Dummett; National Geographic and Heinle Cengage Learning
New Headway Academic Skills- level 2, S. Philpot, L. Curnick, E. Pathare, G. Pathare & R. Harrison; Oxford
Academic Vocabulary in use (2012), M. McCarthy, F. O´Dell; Cambridge University Press
New English File -Upper Intermediate, Oxford University Press
Aiming to Advance (2010), Z. Strnadová; Leda
Grammar In Use - Intermediate (2009), R. Murphy; Cambridge University Press
TOEFL/IELTS/FCE test preparation materials
autentické texty (popularizační odborné články)
a další.
ne
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Hana Chudáčková
Institute for Language and Preparatory Studies, CU
Institute for Language and Preparatory Studies
areál Albertov
Dates and duration
2015/2016
winter and summer semester
2
96 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 3000 Kč

osvobozeno
Application
https://web.natur.cuni.cz/www/anglictina/
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
Mgr. Hana Chudáčková
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
06.09.2015
podávání přihlášek je možné od 1.6.2015
Further information
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html