Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Já - unijní Evropan (2437)
Basic information
Já - unijní Evropan
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Central Library of Charles University
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
full-time
Czech
Cílem kurzu, který je koncipovaný jako dva 5 hodinové semináře, je podat účastníkům strukturovaný přehled o institucích i fungování Evropské unie, zorientovat je v možnosti získávání a využívání e-informačních zdrojů a materiálů o činnostech v EU a obohatit je o toto poznání. V rámci semináře posluchači praktikují s databázemi EU on-line.
ne
ne
20
50+; zájem o Evropskou unii

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Marcela Vašíčková
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám. 26, (budova R, 4.patro), Praha 1. http://www.mapy.cz/s/3JED
Dates and duration
2015/2016
winter semester
1
10 (total number of hours)
13. 10. 2015 a 20. 10. 2015, úterý 14h-18h
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám.26, 110 01 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
marcela.vasickova@eis.cuni.cz; jan.jersak@eis.cuni.cz
224 227 797
30.06.2015
1.6.2015 – 30.6.2015
Further information
http://ukuk.cuni.cz/evropske-dokumentacni-a-informacni-stredisko-edis/kurzy/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html