Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přehledné dějiny umění (2393)
Basic information
Přehledné dějiny umění
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
 
full-time
Czech
Na každém setkání bude prezentováno jedno téma z dějin umění. Přesné znění přednášek a jména vyučujících budou publikovány nejpozději na prvním setkání poté, co budou moci potvrdit svou účast, která závisí mimo jiné na rozvrhu hodin fakulty.
Pokud přednášející poskytnou písemné doplňující materiály k přednáškám, budou automaticky zasílány posluchačům, kteří o to projevili zájem v přihlášce, na jejich kontaktní e-mail.
ano
ano

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2015/2016
winter semester
2
64 (total number of hours)
8/M
Friday - Friday
Schedule details
Fees and financing
4800 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2015
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html