Přípravný kurz (1019)
Basic information
Přípravný kurz
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-900]
full-time
Czech
Příprava v oblastech somatologie, biologie, chemie a fyziky.
General Medicine
ano
ano
250

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Dean's Office
Dean's Office
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
Dates and duration
2015/2016
winter semester
2
56 (total number of hours)
7/M
Saturday
Schedule details
Fees and financing
5000 Kč / programme
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83080
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat.
Přihlášky ke kterým do 18.9.2015 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
Děti zaměstnanců LF a FN HK zašlou potvrzení o zaměstnání rodičů poštou na studijní oddělení (Lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Šimkova 870, 50038 Hradec Králové) nebo oskenují jako přílohu k přihlášce. V tomto případě je poplatek Kč 2500.
základní
Application
-
Dean's Office
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
17.09.2015
Further information
www.lfhk.cuni.cz