Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 135)
 
   Login via CAS
Evangelism (2205)
Basic information
Evangelism
Kód varianty (CID): 2205
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
 
full-time
Czech
Témata kurzu:
Struktura povolání k víře biblicky
Sociální podmínky a sociální důsledky přijetí křesťanské víry
Víra, její členitost a její podoby
Křesťanská víra uprostřed mnohosti nabídek
Role evangelizujícího
Pozice a situace evangelizovaných
Bůh jako "první hybatel víry"
Obrácení, druhé obrácení, návrat k dříve prožitému
Vztah obrácení - socializace - inkulturace
Kristocentrismus křesťanské víry
Zastavení nad Evangelii niuntiandi
Lumen fidei z hlediska evangelizace
Struktura Evangelii gaudium
ne
ne

Schedule details
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
??? (5002656)
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Evangelism
Dates and duration
2014/2015
summer semester
1
56 (total number of hours)
2 hod./týdně
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
14.02.2015
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html