Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vychovatelství - zahájení září 2015 (312)
Basic information
Vychovatelství - zahájení září 2015
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra pedagogiky [41-KPG]
combined
Czech
Předkládaný program je realizován na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s cílem poskytnout zájemcům o pedagogickou práci předepsanou pedagogickou kvalifikaci a zlepšit jejich možnosti a uplatnění v praxi. Absolventi budou kvalifikováni jako vychovatelé a pedagogové volného času, uplatnění naleznou ve školních družinách, školních klubech a zařízeních pro volný čas dětí a mládeže.
ano
ano
Požadované vstupní vzdělání: Úplné střední s maturitou
Uchazeči bez pedagogické praxe mají možnost praxi získat v průběhu studia.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Education science
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Vychovatel a pedagog volného času
Guarantor and venue
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Magdalény Rettigové 4/8, Praha 1
Dates and duration
2015/2016
winter semester
2
250 (total number of hours)
bloková forma výuky - 2 týdny/semestr
Fees and financing
10000 Kč / programme
560 Kč
Při platbách kurzovného uvádějte:
Variabilní symbol: číslo programu 652015
Specif.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
31.07.2015
Termín přijímacího řízení:
výběrové řízení bude uskutečněno v průběhu srpna 2015
Further information
www.pedf.cuni.cz/kped
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html