Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Úvod do křesťanství 1 (1289)
Basic information
Úvod do křesťanství 1
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
 
full-time
Czech
xxx
ne
ne

Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. David Bouma, Th.D.
Department of systematic Theology and Philosophy
Department of systematic Theology and Philosophy
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P7
Dates and duration
2014/2015
winter semester
1
56 (total number of hours)
3 hod./týdně
Thursday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Vít Engelthaler
studijni@ktf.cuni.cz
220181394
31.10.2014
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html