Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2 (1298)
Basic information
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
 
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci umění 19. a 20. století. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2(KDKU036) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.
ne
ne
Počet účastníků je omezen.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
??? (5025574)
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P8
Dates and duration
2014/2015
summer semester
1
56 (total number of hours)
14,35-16,15 (2 hod./týdně)
Monday
Schedule details
Fees and financing
700 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
31.03.2015
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html