Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
K5 - Akademický AJ pro Geografii + Geologii + Životní prostředí (ENK5G)
Basic information
K5 - Akademický AJ pro Geografii + Geologii + Životní prostředí
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
English
Akademický AJ se zaměřením na Geografii + Geologii + Životní prostředí.
Počáteční úroveň - B2
Výstupní úroveň - B2+ (dle Společného evropského referenčního rámce)
Více informací ke studiu AJ na PřF UK viz http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/

Cílem Kurzu 5 je dosáhnout na úrovně B2+ dle Evropského referenčního rámce (SERR):
"Student na úrovni B2+ je na pomezí úrovní B2 a C1. Zaměření na argumentaci a efektivní sociální komunikaci, které je středem pozornosti úrovně B2 se dále rozvíjí ve schopnosti zpětné vazby, rozvíjení diskuze reagováním na názory ostatních účastníků diskuze, spojování myšlenek pestrou škálou spojek a uvozovacích slov, zdůraznění hlavní myšlenek. Hlavní důraz je také kladen na schopnosti vyjednávání: využití přesvědčujícího jazyka, stanovení hranic svých požadavků a ústupků."
Studenti se v kurzu K5 zabývají čtením a psaním složitých textů týkajících se oboru jejich studia, prezentací na témata související s jejich vybraným oborem i s obecnějšími vědeckými tématy, dále prohlubují dovednosti související se studiem (čtení, psaní, prezentace) i s běžným životem. Rozvíjejí své schopnosti pracovat s větším množstvím anglicky psané literatury, dělat si zápisky z přednášek a prezentovat vlastní i cizí výsledky. Zdokonalují se v používání složitějších gramatických struktur a široké slovní zásoby při vyjadřování a obhajování vlastních názorů. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Používané materiály:
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.
New Headway Academic Skills - level 3, S. Philpot, L. Curnick, E. Pathare, G. Pathare & R. Harrison; Oxford
Academic vocabulary In use (2012), M. McCarthy, F. O´Dell; Cambridge University Press
Aiming to Advance (2010), Z. Strnadová; Leda
Advanced Grammar In Use (2013), Hewings; Cambridge
TOEFL/IELTS/CAE test preparation materials
autentické texty (odborné články)
a další.
ne
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Helena Ferklová
Research Support Department
Institute for Language and Preparatory Studies
areál Albertov
Dates and duration
2014/2015
winter and summer semester
2
96 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 4800 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 3000 Kč
osvobozeno
Application
https://web.natur.cuni.cz/www/anglictina/
Research Support Department
Mgr. Helena Ferklová, e-mail: helena.ferklova@natur.cuni.cz
17.10.2014
Further information
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html