Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka? (ZS) (2037)
Basic information
Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka? (ZS)
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Central Library of Charles University
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
full-time
Czech
Cílem kurzu je přivést posluchače k zamyšlení nad vlastním pojetím a přístupem k duchovnosti (spiritualitě) jak na individuální rovině, tak v širším společenském kontextu. Pojem duchovnost je zkoumán z různých úhlů: z kontextu pojmů náboženství a církev, z hlediska různých náboženských a duchovních přístupů a praxí (křesťanství, buddhismus, šamanismus), z pohledu naší kulturní tradice (vliv vědy, křesťanství, historie, tradice), z perspektivy vybraných poznatků moderních věd (kognitivní vědy) a rovněž z hlediska životní zkušenosti pozvaných hostů – osobností.
ne
ne
20
50+; zájem o téma, otevřenost novým myšlenkám, touha objevovat.

Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Marcela Vašíčková
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám. 26, (budova R, 4.patro), Praha 1. http://www.mapy.cz/s/3JED
Dates and duration
2014/2015
winter semester
1
40 (total number of hours)
1. 10. 2014 - 10. 12. 2014, středa 15:30-17:15
Wednesday - Wednesday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám.26, 110 01 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
marcela.vasickova@eis.cuni.cz; jan.jersak@eis.cuni.cz
224 227 797
19.09.2014
2.6.2014 – 30.6.2014; 1.9.2014 – 19.9.2014
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Further information
http://www.cuni.cz/UK-6085.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html