Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách (540)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Third Faculty of Medicine
 
full-time
Czech
Přednášky z fyziky, chemie a biologie
ne
ne
120

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
Dean's Office - Study Division
Dean's Office - Study Division
Dates and duration
2014/2015
winter semester
1
32 (total number of hours)
5 dvoudenních soustředění - cca jedenkrát měsíčně
Friday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
3000 Kč / programme
osvobozeno
Application
3. lékařská fakulta UK v Praze, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dean's Office - Study Division
Mgr. Alena Vlasáková, DiS.
alena.vlasakova@lf3.cuni.cz
267102205
09.01.2015