Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A (1057)
Basic information
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: First Faculty of Medicine
 
Czech
http://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-pro-studium-mediciny?f=pro-uchazece
ne
ne

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
MUDr. Jiřina Crkovská
Dean´s Office
Institute of Physiology First Faculty of Medicine Charles University in Prague
Dates and duration
2014/2015
winter semester
2
64 (total number of hours)
8/M
Monday - Tuesday
Schedule details
Fees and financing
7000 Kč / programme
Bankovní spojení pro platbu je uvedeno v SISu po podání přihlášky. Poplatek za kurz musí být uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude zaregistrovaná.
základní
Application
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Dean´s Office
Martina Veselá
mlino@lf1.cuni.cz
+420224964201
31.10.2013