Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu (1905)
Basic information
Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra pedagogiky [41-KPG]
full-time
English
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout magisterským studentům a učitelům z praxe vhled do problematiky vzdělávacího systému v ČR, seznámit je s problematikou jednotlivých druhů a stupňů škol, s jejich pedagogickým řízením. Cílem bloku přednášek pro magisterské studenty oboru historie či učitelů z praxe v tomto oboru je seznámení se s historií i současností českých zemí v evropském kontextu.

Kurz je koncipován jako blok přednášek a seminářů, doplněný návštěvou školských zařízení spojených s reflexí a diskusí s vedením a pedagogy těchto zařízení. Kurz je vytvořen v několika modifikacích, a to v oblasti pedagogicko-psychologické, historické a školského managementu. Kurz účastníkům umožňuje získat teoretický i praktický vhled do problematiky českého vzdělávacího systému na všech úrovních, a to v historických souvislostech a evropském kontextu. Pozornost je věnována též problematice uplatnění Boloňského procesu v současném vysokoškolském prostředí a vzdělávání budoucích učitelů, včetně možností jejich uplatnění na trhu práce.
ne
ne
kurz je určen pro studenty magisterského studia učitelství a učitele z praxe.

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra speciální pedagogiky
Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Dates and duration
2013/2014
winter and summer semester
1
20 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
3800 Kč / programme
Poplatek se liší dle zvoleného modulu: kurz historický - 3.800,- Kč, kurz pedagogicko-psychologický a kurz školského managementu - 1.900,- Kč.
Variabilní symbol pro platbu: 959914
osvobozeno
Application
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
lenka.havelkova@pedf.cuni.cz
30.06.2014
Přihlášky se přijímají průběžně.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html