LÉČIVÉ ROSTLINY (182)
Basic information
LÉČIVÉ ROSTLINY
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
 
celoživotní vzdělávání
distance
Czech
I. s e m e s t r :
Základy farmaceutické botaniky
Český lékopis
Obecná farmakognozie - vymezení pojmů, obsahové látky, biogenetický systém, hodnocení přírodních léčiv, čajové směsi
II. s e m e s t r :
Základy lékařských věd - anatomie, morfologie, fyziologie, patologie
Speciální farmakognozie - primární metabolity, sekundární metabolity
III. s e m e s t r :
Základy farmakologie
Fytoterapie a fytotoxikologie
Medicinal Plants
ano
ano

Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Department of Pharmacognosy
Department of Biological and Medical Sciences
Department of Pharmaceutical Botany
Department of Pharmacognosy
Department of Pharmacology and Toxicology
Dates and duration
2009/2010
winter semester
3
144 (total number of hours)
18/M
Saturday - Sunday
Schedule details
Fees and financing
8500 Kč / programme
Application
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Faculty Dean Office
Vlasta Shejbalová
vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz
495067426
07.11.2009
přihlášky se podávají průběžně během roku
Further information
www.faf.cuni.cz