Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Klub aktivního stáří (1774)
Basic information
Klub aktivního stáří
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Pilsen
 
full-time
Czech
Klub aktivního stáří funguje při LF 6 let jako další možnost setkávání absolventů vzdělávacích seniorských aktivit. Tyto aktivity umožňují také prezentovat vysokou školu jako součást veřejného života. Tím, že se podílejí na celoživotním vzdělávání seniorů prokazují zájem školy na kvalitě života v regionu. Přednášející prezentují kromě jiného i činnosti školy, její pedagogické i vědecké úspěchy. Plzeň je zapojena do evropského projektu Univerzitní město 2015 a tyto aktivity plnění projektu také podporují.
ne
ne

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Dates and duration
2013/2014
winter semester
2
80 (total number of hours)
10/M
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
200 Kč / semestr
200 Kč
poplatek 200,- Kč/semestr u jazykového kurzu, 100 Kč/kurz úpravy fotografií. Další náklady spojené s dalšími alternativními aktivitami si hradí účastníci ve své režii (výlet do Prahy, Českých Budějovic atp.).
základní
Application
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@seznam.cz
377593540
18.09.2014
osobní zápis ve stanovený den
nejsou
Further information
www.lfp.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html