Akademie třetího věku (1773)
Basic information
Akademie třetího věku
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Pilsen
 
full-time
Czech
Akademie 3.věku má dlouholetou tradici a je o toto vzdělávání velký zájem v rámci celého regionu. Tyto aktivity umožňují také prezentovat vysokou školu jako součást veřejného života. Tím, že se podílejí na celoživotním vzdělávání seniorů prokazují zájem školy na kvalitě života v regionu. Přednášející prezentují kromě jiného i činnosti školy, její pedagogické i vědecké úspěchy. Plzeň je zapojena do evropského projektu Univerzitní město 2015 a tyto aktivity plnění projektu také podporují.
ne
ne

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Dates and duration
2013/2014
winter semester
2
80 (total number of hours)
10/M
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / semestr
200 Kč
základní
Application
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@seznam.cz
377593540
18.09.2014
osobní zápis ve stanovený den
nejsou
Further information
www.lfp.cuni.cz