Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na obor Všeobecná sestra (867)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na obor Všeobecná sestra
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Third Faculty of Medicine
 
full-time
Czech
Přednášky ze somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie, práce s odborným textem
ne
ne
120

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Dean's Office - Study Division
Dean's Office - Study Division
Dates and duration
2013/2014
winter semester
1
16 (total number of hours)
1 dvoudenní soustředění
Friday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
osvobozeno
Application
3. lékařská fakulta UK v Praze, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dean's Office - Study Division
Mgr. Alena Vlasáková, DiS.
alena.vlasakova@lf3.cuni.cz
267102205
25.01.2014
Přijímací zkoušky pro přijetí do kurzu se nekonají.

1. termín:

31. 1. a 1. 2. 2014

2. termín:

14. 2. a 15. 2. 2014
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html