Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Svět hornin (1522)
Basic information
Svět hornin
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Petrologie ? věda o horninách. Co jsou horniny, jak se v nich vyznat a jak je poznat. Kde se berou? Koloběh hornin. Magmatický proces. Vznik magmatu. Magmatické horniny ? tvary těles, stavba, složení, systém. Zvětrávání a eroze. Sedimentační proces. Charakteristické rysy sedimentů. Sedimentární horniny klastické, organogenní a biogenní. Metamorfóza. Kontaktně, regionálně a jinak metamorfované horniny. K čemu jsou horniny dobré? Hlavní výskyty různých typů hornin na území České republiky.
ano
ano
25
maturita, důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources
Albertov 6
Dates and duration
2013/2014
winter semester
2
  (total number of hours)
říjen 2013 - květen 2014
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
osvobozeno
Application
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Research Support Department
Olga Kaiglová
olga.kaiglova@natur.cuni.cz
221951161
15.09.2013
Further information
www.natur.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html