Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B" (180)
Basic information
Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B"
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
Czech
Školení organizované ve spolupráci se sportovními svazy.
Výuka je rozdělena na obecnou a speciální část v teorii a praxi.
50 hodin vědeckého základu na UK FTVS
100 hodin speciální části je zajišťováno příslušnýmí sportovními svazy
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu
ano
ano
100
Dle požadavků sportovních svazů

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
písemný test
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
trenérská licence "B"
Kurz opravňuje k získání živnostenského listu
Guarantor and venue
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS v Praze
Dates and duration
2013/2014
winter semester
2
150 (total number of hours)
13. - 15. 9. 2013 a 20. - 22. 9. 2013
Friday - Sunday
Fees and financing
3500 Kč / programme
osvobozeno
Application
UK FTVS , José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Jiří Ammer
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz, ammer@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
30.08.2013
Further information
www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html