Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
CŽV 12 - Kurz pro neuspěšné studenty UK FHS (1209)
Basic information
CŽV 12 - Kurz pro neuspěšné studenty UK FHS
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Humanities
Student's Administration Office [24-SO]
Czech
Semestrální program CŽV je určen pro neúspěšné studenty UK FHS, kteří si v rámci tohoto programu doplňují chybějící povinnosti, případně pro zájemce o nostrifikaci zahraničního vzdělání či obecně pro zájemce o humanitní vzdělanost. V rámci programu je možno si dle svého výběru prostřednictvím webové registrace zapsat maximálně 18 předmětů z nabídky zejména bakalářského Studia humanitní vzdělanosti, ale též po dohodě i z nabídky předmětů ostatních kateder. Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechny práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Studentovi je na konci programu na požádání vydán transkript. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult. Absolvování programu nezakládá nárok na přijetí na obor SHV s odpuštěním přijímací zkoušky.
ne
ne

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Bachelor's Study Department
Bachelor's Study Department
Dates and duration
2012/2013
summer semester
1
52 (total number of hours)
1 semestr=13 tydnů přednášek+5 týdnů zkoušek
Schedule details
Fees and financing
15000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK FHS, U Kříže 8, Praha 5 158 00
Student's Administration Office
Mgr. Jitka Štěpánková, tel: 2 510 80 363
studijni.oddeleni@fhs.cuni.cz
08.02.2013
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html