Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Úvod do Písma 1 (1149)
Basic information
Úvod do Písma 1
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
 
full-time
Czech
Kurs uvádí posluchače do otázek souvisejících s lidskou stránkou Bible, tj. historické pozadí Starého i Nového
zákona, včetně důležitých náboženských, kulturních a sociálních fenoménů, jakož i dějiny originálního staro- i
novozákonního textu, jeho nejvýznamnější, zejména starověké recenze a překlady. Stručný přehled reálií se dokládá
výsledky archeologických výzkumů a v dějinách textu je zvláštní pozornost věnována úloze, jakou sehrála Bible v českém
národě.
ne
ne

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P6
Dates and duration
2012/2013
winter semester
1
56 (total number of hours)
8,30 –10,05 (2 hod./týdně)
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Vít Engelthaler
studijni@ktf.cuni.cz
220181394
05.10.2012
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html