Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví (1086)
Basic information
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Central Library of Charles University
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
full-time
Czech
Kurz respektuje zásady informační vědy, vytváří a rozvíjí informační gramotnost. Cílem je rovněž vytváření a stimulování zájmu cílového uživatele o komunikační strategii a o informace a materiály EU.
Ve druhém semestru projekt nabízí aktivizační programy na zážitkovou formu práce s informacemi. Aktivizační programy podněcují vizualizační schopnosti mozku, asociační a logické myšlení, představivost, tvořivost.
Jednotlivá témata programu kurzu obsahují jak teoretickou část, tak i bezprostředně navazující praktické cvičení.
Praktikování ve cvičeních reaguje, v rámci tématu kurzu, i na přání auditoria.
ne
ne
20
Základní znalost práce na PC (orientace v programu MS Word, znalost práce s emailem a základní orientace na internetu). Kurz rozvíjí tyto základní kompetence, není tedy určen pro úplné začátečníky.

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Marcela Vašíčková
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám. 26, Praha 1. http://www.mapy.cz/s/3JED
Dates and duration
2012/2013
winter semester
2
96 (total number of hours)
3.10.2012 - 15.5.2013, středa 13:00 - 15:30
Wednesday - Wednesday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám.26, 110 01 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
marcela.vasickova@eis.cuni.cz; jan.jersak@eis.cuni.cz
224227797
14.09.2012
1.6.2012 – 30.6.2012; 1.9.2012 – 14.9.2012
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Further information
eds.cuni.cz/EISEDS-73.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html