Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí (1082)
Basic information
Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
celoživotní vzdělávání
trenér
učitel
full-time
Czech
Seznámit účastníky s možnostmi využití her jako tréninkového prostředku i organizační formy ve sportovní přípravě dětí
ano
ano

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Pedagogika, psychologie a didaktika
FTVS v Praze
Dates and duration
2012/2013
summer semester
1
6 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
1100 Kč / programme
osvobozeno
Application
José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
25.05.2013
Further information
www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html