Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Dějiny filosofie (168)
Basic information
Dějiny filosofie
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Third Faculty of Medicine
 
full-time
Czech
Řecká filosofie. Milétská škola. Pythagorejci a Eleaté. Herakleiotos a přírodní filosofie. Sofisté. Sókratés. Platón.
Aristotelés.
Helénismus. Stoikové. Epikurejci. Eklektici. Plotínos.
Filosofie středověku.
Filosofie renesance a baroka. Machiavelli. Thomas Moore. Mikuláš Kusánský. Descartes. Spinoza. Leibniz.
Filosofie osvícenství. Angličtí empirikové. Kant.
Filosofie 19. století. Fichte. Schelling. Hegel. Vliv Francie: Comte. Schopenhauer, Kierkegaard a Nietzsche.
Filosofie 20. století. Fenomenologie: Husserl a Scheler.
Martin Heidegger.
Filosofie vědy. Popper.
Filosofie nového milénia. Současná situace.
ne
ne
30
maturita
důchodový věk

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Department of Ethics and Humanities
Department of Ethics and Humanities
Dates and duration
2010/2011
winter semester
3
  (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
Ústav etiky, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Department of Ethics and Humanities
Irena Machuldová
irena.machuldova@lf3.cuni.cz
267102904
30.06.2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html