Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Výtvarná tvorba (6321)
Basic information
Výtvarná tvorba
Variant code (CID): 10401
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Education
Katedra výtvarné výchovy [41-KVV]
full-time
Czech
Dvousemestrální praktický program v rozsahu 60 hodin. Výuka probíhá především v ateliérech a dílnách Katedry výtvarné výchovy. Dále výuka probíhá formou exkurzí a cílených speciálních projektů v součinnosti s ateliéry jednotlivých pedagogů ve výuce, kteří se zaměří na technologické a formální dovednosti posilující osobní dovednosti a umělecké cítění a myšlení. Praktické dílny jsou postaveny na práci s materiály, nutnými k rozvoji umělecké tvorby v oblasti kresby, malby, fotografie, prostorového objektu a kombinovaných výtvarných technik v kontextu současné reflexe tvorby.
Cílem programu je výrazné posílení kreativity a rozvoj již získaných životních zkušeností.
Každý semestr je zakončen souborem závěrečných výtvarných prací účastníků.
Výtvarná tvorba
Program v akademickém roce 2024/2025 bude realizován v ZS 2024 a LS 2025.
Obsahem bude seznámení s mnoha oblastmi výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, keramika, fotografie,
práce v plenéru či přednášky z dějin výtvarného umění.
20
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Schedule details
Statistics for the MEYS
Fine arts (0213)
Course requirements and qualification acquired
prezentace projektu
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Dates and duration
2024/2025
winter semester, October
2
60 (total number of hours)
Fees and financing
2000 Kč / kurz
K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit do 31. 8. 2024.
osvobozeno
Application
Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
Centrum celoživotního vzdělávání
Jaroslava Tomášová
jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
221 900 344
01.04.2024
30.06.2024
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html