Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Psychology in everyday life V (6407)
Basic information
Psychology in everyday life V
Variant code (CID): 10397
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Education
Katedra psychologie [41-KPSY]
full-time
Czech
Jedná se o dvousemestrální praktický program bez příslušnosti ke studijnímu programu, v rozsahu 60 hodin (45 min.). Program je rozdělen do přednáškových cyklů a praktických workshopů, kde budou prováděny nácviky sociálního chování (asertivní chování, odolnost vůči manipulaci), prohlubování interpretačních schopností a rozvíjení funkční komunikace. Přednášky budou v rozsahu 25 hodin a budou probíhat na Pedagogické fakultě UK, k workshopům v celkovém rozsahu 35 hodin budeme využívat možnost exkurzí na poradenská a vzdělávací pracoviště, nácviky pak budou probíhat i za využití MYSLAB v Myslíkově 7, v neposlední řadě i v rámci exkurzí v situacích běžného sociálního setkávání.

Studium bude zakončeno ročníkovou prací, v níž frekventanti budou reflektovat 2 témata (jedno přednáškové a jedno praktické) na základě svého výběru. Předpokládaný počet účastníků programu je 20 - 25, přičemž v některých workshopech budou ještě rozděleni na 2 skupiny.
Psychologie všedního dne
Program bude realizován v akademickém roce 2024/2025, v měsících říjen až červen. Celkový rozsah programu je 60 hodin (hodina/45 minut) včetně reflexe ročníkových prací studentů, 35 hodin z toho bude na bázi interaktivních a praktických workshopů a 25 hodin bude přednáškových.

Předběžná náplň programu

Říjen - úvodní setkání (4 hodiny přednáška)
- druhé setkání - základní teoretická východiska programu (4 hodiny přednáška)
Listopad - první setkání - sociální vztahy a komunikační techniky (2 hodiny představení témat přednáška+ 2 hodiny workshop)
- druhé setkání - workshop Nácvik sociálních dovedností (2 hodiny přednáška + 2 hodiny workshop)
Prosinec - Mezigenerační vztahy a komunikace (4 hodiny přednáška)
Leden - první setkání Životní cyklus (2 hodiny východiska přednáška + 2 hodiny workshop)
- druhé setkání Sny, vtipy a chybné úkony podle Freuda (4 hodiny workshop)
Únor - první setkání Psychologie pro druhou půlku života: proces individuace v pojetí C. G. Junga (4 hodiny přednáška)
- druhé setkání Psychologie pro druhou půlku života (4 hodiny workshop)
Březen - Interpretace zpráv a textů aneb jak na fake news (4 hodiny workshop)
- Odraz psychologie v uměleckých dílech (4 hodiny workshop)
Duben - Zadání ročníkové práce, prezentační schopnosti (4 hodiny workshop)
- Motivace v lidském životě (2 hodiny přednáška + 2 hodiny workshop)
Květen - Jak využít psychologii v běžném životě? (1 hodina přednáška + 3 hodiny workshop)
Červen - Reflexe ročníkových prací (4 hodiny workshop)
25
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Schedule details
Statistics for the MEYS
Psychology (0313)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
obhajoba práce
Guarantor and venue
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Pedagogická fakulta UK
Dates and duration
2024/2025
winter semester, October
2
60 (total number of hours)
Fees and financing
800 Kč / kurz
K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit do 31. 8. 2024

Application
Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
Centrum celoživotního vzdělávání
Jaroslava Tomášová
jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
221900344
01.04.2024
30.06.2024
Splnění podmínek.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html