Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Minulost v přítomnosti IV (8408)
Basic information
Minulost v přítomnosti IV
Variant code (CID): 10394
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Education
Katedra dějin a didaktiky dějepisu [41-KDDD]
full-time
Czech
Jednosemestrální program U3V, zaměřený na dějiny v současném světě s cílem nastínit cílové skupině seniorů odpovědi na potřebnost znalostí historie v kontextu její návaznosti na události současného společenského dění. Program bude koncipován jako praktický, tj. zahrnuje jak výuku formou exkurzí (návštěvy galerií, muzeí, klášterů, veřejných budov s jejich interiéry, veřejného prostoru v Praze, včetně jedné exkurze na vybraný zámek/hrad, muzeum atd. mimo Prahu, tak výuku formou přednášek, které se zaměří na moderní média a práci s nimi (historie na sociálních sítích, počítačové hry s historickou tématikou, dětská historická literatura i literatura pro dospělé, filmy atd.) a na důležité historické události v kontextu doby.
Předpokládáme, že program nejen rozšíří znalosti a dovednosti seniorů, kteří mají zájem o další vzdělávání, ale mnohým z nich může pomoci ve způsobu, jak předávat získané informace také svým vnoučatům. Přednášejícími budou především odborníci z katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK (přehled členů katedry viz na https://pages.pedf.cuni.cz/kddd/katedra/lide/vyucujici/), popř. odborní externisté. Minulost v přítomnosti IV znamená, že témata jednotlivých hodin se nebudou opakovat. Absolutorium předchozího programu se nevyžaduje.
Minulost v přítomnosti
Jedná se o jednosemestrální program v rozsahu 38 hod. Výuka bude probíhat ve čtvrtky od 14:00.
Přednášky: 12 hodin
Exkurze: 26 hodin

Konkrétní program bude upřesněn.
25
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Schedule details
Statistics for the MEYS
History and archaeology (0222)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
PedF UK - Spálená 10, Praha 1 + exkurze
Dates and duration
2024/2025
winter semester, October
1
38 (total number of hours)
Thursday
Fees and financing
1000 Kč / kurz
K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit do 31. 8. 2024.
Application
Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
Centrum celoživotního vzdělávání
Jaroslava Tomášová
jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
221900344
02.04.2024
30.06.2024
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html