Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitle
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 4839 Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikatura k nim
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 4842 Display options for all acad. years. Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3241 Display options for all acad. years. Doplňkové studium pro překladatele právnich textů - Část B - ANGLIČTINA
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3823 Display options for all acad. years. Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část A - právnické minimum
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3242 Display options for all acad. years. Doplňkové studium pro překladatele právnich textů - Část B - NĚMČINA
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3243 Display options for all acad. years. Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část B - FRANCOUZŠTINA
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3244 Display options for all acad. years. Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část B - RUŠTINA
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 4843 Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3923 Display options for all acad. years. Essentials of Legal Writing
detail2018/2019 Faculty of Law Study and Students' Affairs Department Lifelong learning programme - Interest-oriented 4166 Display options for all acad. years. Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách)
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3914 Display options for all acad. years. Kurz právnické angličtiny Legal English for International Practice
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3924 Display options for all acad. years. Legal Reasoning: Case Analysis and Discussion
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 4844 Display options for all acad. years. Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3920 Display options for all acad. years. Odpovědnost za poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 2599 Display options for all acad. years. Odpovědnost za přestupky - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 2599 Display options for all acad. years. Odpovědnost za přestupky - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 4179 Display options for all acad. years. Ochrana osobních údajů - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3939 Display options for all acad. years. Pozemkové právo - 1. blok - Aktuální otázky pozemkového práva: Pozemek z perspektivy občanského zákoníku a katastrálního zákona
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3940 Display options for all acad. years. Pozemkové právo - 2. blok Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: stavební zákon z perspektivy právních vztahů k pozemkům
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3941 Display options for all acad. years. Pozemkové právo - 3. blok - Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: vyvlastnění a omezení vlastnického práva k pozemku, oceňování pozemků
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 4450 Display options for all acad. years. Řízení o přestupcích - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné zvdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úedníků
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3186 Display options for all acad. years. Správní řízení
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3917 Display options for all acad. years. Statistika pro právníky
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 4071 Display options for all acad. years. Stavební právo
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 4071 Display options for all acad. years. Stavební právo
detail2018/2019 Faculty of Law Study and Students' Affairs Department Lifelong learning programme - Interest-oriented 3762 Display options for all acad. years. Studium jednotlivých předmětů
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 5535 Terminologické základy italského práva závazkového: překladatelská perspektiva. (Reflexe změn v italském a českém závazkovém právu od roku 2012 do současnosti.)
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3913 Display options for all acad. years. Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3185 Display options for all acad. years. Základy veřejné správy Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 4180 Display options for all acad. years. Zákoník práce - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky
detail2018/2019 Faculty of Law Study and Students' Affairs Department Lifelong learning programme - University of the Third Age 4659 Display options for all acad. years. Právo
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Security Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 2134 Display options for all acad. years. Bezpečnostní studia NMgr. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Institute of Communication Studies and Journalism Lifelong learning programme - Interest-oriented 5759 Cross-Platform Foreign Correspondence (Summer School)
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 2678 Display options for all acad. years. Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 2094 Display options for all acad. years. Ekonomie a finance Bc. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 797 Display options for all acad. years. Ekonomie a finance NMgr. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Political Science Lifelong learning programme - Interest-oriented 5598 Europe in Troubled Times - The Future of European Geopolitics
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 3368 Display options for all acad. years. Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FS V UK - letni semestr
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 3989 Display options for all acad. years. Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - zimní semestr
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Institute of Communication Studies and Journalism Lifelong learning programme - Interest-oriented 5688 Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Marketing Communication and Public Relations Lifelong learning programme - Interest-oriented 520 Display options for all acad. years. Marketingová komunikace a public relations Bc. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Media Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 2499 Display options for all acad. years. Mediální studia NMgr. komb.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Media Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 533 Display options for all acad. years. Mediální studia Bc. komb.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Media Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 763 Display options for all acad. years. Mediální studia NMgr. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 524 Display options for all acad. years. Mezinárodní teritoriální studia Bc. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 3153 Display options for all acad. years. Mezinárodní teritoriální studia NMgr. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of International Relations Lifelong learning programme - Interest-oriented 795 Display options for all acad. years. Mezinárodní vztahy NMgr. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 3900 Display options for all acad. years. Německá a středoevropská studia NMgr. prez
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of International Relations Lifelong learning programme - Interest-oriented 525 Display options for all acad. years. Politologie a mezinárodní vztahy Bc. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Political Science Lifelong learning programme - Interest-oriented 3154 Display options for all acad. years. Politologie a veřejná politika Bc. prez.
Results 151-200 of 681 previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 14 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html