Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitle
detail2017/2018 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3941 Display options for all acad. years. Pozemkové právo - 3. blok - Vybrané aktuální otázky: zápisy do katastru nemovistostí, oceňování pozemků
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3941 Display options for all acad. years. Pozemkové právo - 3. blok - Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: vyvlastnění a omezení vlastnického práva k pozemku, oceňování pozemků
Results 1-2 of 2 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html