Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitle
detail2018/2019 Central Library of Charles University Evropské dokumentační a informační středisko Lifelong learning programme - University of the Third Age 2437 Display options for all acad. years. Občanská gramotnost: Já - unijní Evropan
detail2018/2019 Faculty of Science Research Support Department Lifelong learning programme - Interest-oriented ENKACA Display options for all acad. years. Academic writing (úroveň B2,B2+)
detail2018/2019 Faculty of Medicine in Pilsen Ústav sociálního a posudkového lékařství Lifelong learning programme - Interest-oriented 1773 Display options for all acad. years. Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
detail2018/2019 Faculty of Education Katedra chemie a didaktiky chemie Lifelong learning programme - Interest-oriented 5500 Aktivizující metody ve výuce chemie
detail2018/2019 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 4200 Display options for all acad. years. Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
detail2018/2019 Central Library of Charles University Evropské dokumentační a informační středisko Lifelong learning programme - University of the Third Age 1086 Display options for all acad. years. Aktivní senior: Senior a informační společnost; Senior a duševní zdraví
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 5515 Aktuální otázky autorského práva - modulový kuz
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 4839 Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikatura k nim
detail2018/2019 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 4885 Display options for all acad. years. Aktuální problémy výuky ruského jazyka
detail2018/2019 Faculty of Science Research Support Department Lifelong learning programme - Profession-oriented 4467 Display options for all acad. years. Aktuální témata výuky geografie
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Adult Education and Personnel Management Lifelong learning programme - Interest-oriented 4791 Andragogika a personální řízení
detail2018/2019 Faculty of Education Katedra anglického jazyka a literatury Lifelong learning programme - Profession-oriented 257 Display options for all acad. years. Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
detail2018/2019 Faculty of Science Research Support Department Lifelong learning programme - Interest-oriented CZVEN Display options for all acad. years. English language (level K1 - K7)
detail2018/2019 Faculty of Arts Language Centre - English Lifelong learning programme - Interest-oriented 5504 Angličtina. Intenzivní opakovací kurz gramatiky ke zkoušce B2
detail2018/2019 Institute for Language and Preparatory Studies Centre for Distance Education Lifelong learning programme - Interest-oriented 3770 Display options for all acad. years. Angličtina online 1 – začátečníci (elementary)
detail2018/2019 Institute for Language and Preparatory Studies Centre for Distance Education Lifelong learning programme - Interest-oriented 3771 Display options for all acad. years. Angličtina online 2 – mírně pokročilí (pre-intermediate)
detail2018/2019 Institute for Language and Preparatory Studies Centre for Distance Education Lifelong learning programme - Interest-oriented 3772 Display options for all acad. years. Angličtina online 3 – středně pokročilí (intermediate)
detail2018/2019 Institute for Language and Preparatory Studies Centre for Distance Education Lifelong learning programme - Interest-oriented 3773 Display options for all acad. years. Angličtina online 4 – více pokročilí (upper-intermediate)
detail2018/2019 Institute for Language and Preparatory Studies Centre for Distance Education Lifelong learning programme - Interest-oriented 3774 Display options for all acad. years. Angličtina online 5 – FCE (First Certificate in English)
detail2018/2019 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Angličtina pro Univerzitu třetího věku
detail2018/2019 Faculty of Arts Centrum dalšího vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 4725 Antická každodennost
detail2018/2019 Faculty of Arts Centrum dalšího vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 4606 Antické památky na seznamu světového dědictví UNESCO II.
detail2018/2019 Faculty of Education Katedra chemie a didaktiky chemie Lifelong learning programme - University of the Third Age 4681 Display options for all acad. years. Antické živly nejen očima přírodních věd
detail2018/2019 Centre for Economic Research and Graduate Education Center for Economic Research and Graduate Education Lifelong learning programme - Interest-oriented 2409 Display options for all acad. years. Applied Economics
detail2018/2019 Faculty of Science Research Support Department Lifelong learning programme - Interest-oriented IMPRO Aplikovaná improvizace
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Pastoral Theology and Law Sciences Lifelong learning programme - Interest-oriented 5118 Ars celebrandi pro jáhny
detail2018/2019 Faculty of Education Katedra pedagogiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 4024 Display options for all acad. years. Autogenní trénink - základní stupeň
detail2018/2019 Faculty of Science Research Support Department Lifelong learning programme - Profession-oriented 5038 Badatelsky orientovaná výuka v chemii
detail2018/2019 Faculty of Science Research Support Department Lifelong learning programme - Interest-oriented BCPLUS Display options for all acad. years. Bakalář PLUS
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of South Slavonic and Balkan Studies Lifelong learning programme - University of the Third Age 4608 Balkánské paralely: Vznik moderní státnosti ve státech jihovýchodní Evropy v zrcadle vědy a kultury - 1. ročník
detail2018/2019 Faculty of Science Research Support Department Lifelong learning programme - Profession-oriented 4323 Display options for all acad. years. Bezpečnost práce ve školní laboratoři
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Security Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 2134 Display options for all acad. years. Bezpečnostní studia NMgr. prez.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of Old Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4080 Display options for all acad. years. Biblická hebrejština I.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of Old Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4081 Display options for all acad. years. Biblická hebrejština II.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of Old Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4082 Display options for all acad. years. Biblická hebrejština III.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of New Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4847 Display options for all acad. years. Biblická řečtina I.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of New Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4848 Display options for all acad. years. Biblická řečtina II.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of Old Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4849 Display options for all acad. years. Biblická řečtina III.
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Biblical Sciences and ancient languages Lifelong learning programme - Interest-oriented 2452 Display options for all acad. years. Bibliodrama 1
detail2018/2019 First Faculty of Medicine Dean´s Office Lifelong learning programme - University of the Third Age 2910 Display options for all acad. years. Biologie člověka
detail2018/2019 First Faculty of Medicine Department of Neurology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Profession-oriented 4958 Display options for all acad. years. Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
detail2018/2019 First Faculty of Medicine Department of Neurology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Profession-oriented 3850 Display options for all acad. years. Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
detail2018/2019 Faculty of Science Research Support Department Lifelong learning programme - Profession-oriented 3328 Display options for all acad. years. Cesta do hlubin studia chemie - seminář pro středoškolské učitele
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute for Classical Archeology Lifelong learning programme - University of the Third Age 4610 Cesta kolem antického světa s Pausániem - 1. ročník
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Ecclesiastical History and Literary History Lifelong learning programme - Interest-oriented 3331 Display options for all acad. years. Církevní dějiny starověku
detail2018/2019 Faculty of Arts Film Studies Department Lifelong learning programme - Interest-oriented 4794 What is Cinema?
detail2018/2019 Faculty of Science Research Support Department Lifelong learning programme - Interest-oriented ENKCON2 Display options for all acad. years. Conversation Advanced (úroveň B2,B2+)
detail2018/2019 Faculty of Science Research Support Department Lifelong learning programme - Interest-oriented ENKCON1 Display options for all acad. years. Conversation upper-intermediate (úroveň B1)
detail2018/2019 Faculty of Physical Education and Sport Atletika Lifelong learning programme - Interest-oriented 4564 Display options for all acad. years. Core trénink a balanční pomůcky
detail2018/2019 Faculty of Physical Education and Sport Atletika Lifelong learning programme - Interest-oriented 5187 Core trénink a balanční pomůcky - květen 2019
Results 1-50 of 681 1 2 3 4 5 ... 14 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html