Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Počítačové modelování polymerních struktur 2007/2008 diploma thesis RNDr. Josef Klimovič, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Elektroluminiscence vícevrstvových systémů s polymery 2007/2008 diploma thesis FKSM RNDr. Josef Klimovič, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
Results 1-2 of 2 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html