Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Počítačové vyhodnocení kinetických fluorescenčních měření v prostředí "FAMULUS" vedoucí DP-dr.J. KLIMOVIČ-KFPy-1995 1996/1997 diploma thesis UMF RNDr. Josef Klimovič, CSc. hidden 10.04.1995 10.04.1995 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Počítačové modelování polymerních struktur 2007/2008 diploma thesis RNDr. Josef Klimovič, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Steady-State and Time-Resolved Optical Spectroscopy of Macromolecules 1998/1999 2003/2004 dissertation F4 RNDr. Josef Klimovič, CSc. hidden 01.10.1998 14.11.2003 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Elektroluminiscence vícevrstvových systémů s polymery 2007/2008 diploma thesis FKSM RNDr. Josef Klimovič, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
Results 1-4 of 4 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html