Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Netgraph-A Tool for Searching in the Prague Dependency Treebank 2.0 2003/2004 2007/2008 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 26.11.2003 26.11.2003 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Internet as a data resource for multilingual natural language processing systems 2005/2006 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 29.04.2005 01.10.2005 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Jazykové modelování pro mluvenou řeč založené na slovníku kořenů a koncovek RNDr. Jan Hajič, Dr. 1998/1999 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 12.10.1998 19.02.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Multilingual collocation database 2011/2012 2013/2014 diploma thesis IML prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 10.11.2011 11.11.2011 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Structured language models 2001/2002 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.2001 01.10.2001 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Automatická lexikální disambiguace českých textů UFAL - RNDr. Jan Hajič, Dr. 1996/1997 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 08.11.1996 08.11.1996 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Deep automatic analysis of English 2008/2009 2009/2010 diploma thesis IML prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 29.09.2008 29.09.2008 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Rule -Based Morphological Disambiguation 1998/1999 2005/2006 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.1998 01.10.1998 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Speech Recognition of Czech Using Finite-State Machines 2001/2002 2005/2006 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.2001 01.10.2001 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Automatic annotation of English on the tectogrammatical level 2008/2009 2008/2009 diploma thesis IML prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 24.09.2008 29.09.2008 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Language Modeling for Speech Recognition of Czech 1998/1999 2005/2006 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.1998 01.10.1998 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Jazykové modelování v rozpoznávání řeči 2001/2002 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.2001 01.10.2001 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Information Extraction in a Semantic Web Context 2010/2011 dissertation 4I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 04.05.2010 10.10.2010 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail API for natural language robot control 2007/2008 2011/2012 diploma thesis IML prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 19.10.2007 15.11.2007 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Statistical Methods in Czech-English Machine Translation 1998/1999 2005/2006 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.1998 01.10.1998 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Natural Language and Functioning of the Human Brain 2008/2009 dissertation 4I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 20.04.2009 03.10.2013 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Two Level morphology of Esperanto RNDr. Jan Hajič, Dr. - UFAL 1997/1998 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 08.11.1996 08.11.1996 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Deep Language Understanding by Deep Learning 2018/2019 dissertation prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.   02.10.2018 Ne Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Logical Representation of Language Structures 2003/2004 2003/2004 diploma thesis IUISSI prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.2003 01.10.2003 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Rekostrukce standardizovaného textu z mluvené řeči 2008/2009 dissertation 4I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 25.09.2008 26.09.2008 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Natural Language Interface for online webcasts 2007/2008 2009/2010 diploma thesis IML prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 15.11.2007 15.11.2007 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Using Dependency Tree Structure for Czech-English Machine Translation 1998/1999 2005/2006 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.1998 01.10.1998 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Programové vybavení pro dotazování nad syntaktickými strukt. vět přirozeného jazyka v prostředí WWW UFAL - Dr. Jan Hajič 1997/1998 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Multilanguage Collocations 2014/2015 dissertation 4I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 06.10.2014 06.10.2014 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Automatic Building of a Dependency Tree The Rule-Based Approach and Beyond 1996/1997 2003/2004 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.1996 01.10.1996 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Annotation of Multiword Expressions in the Prague Dependency Treebank 2002/2003 2009/2010 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 04.06.2002 04.06.2002 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Logická reprezentace jazykových struktur 2003/2004 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.2003 30.06.2004 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Lexical Association Measures Collocation Extraction 2002/2003 2007/2008 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 04.06.2002 04.06.2002 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Porozumění mluvené řeči 2007/2008 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 23.04.2007 08.11.2007 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Obnovení diakritiky v českém textu 2001/2002 2002/2003 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.2001 12.11.2001 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Syntéza promluvy z psaného textu RNDr. Jan Hajič, Dr. 1998/1999 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 12.10.1998 20.11.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Neural Network Based Named Entity Recognition 2009/2010 2016/2017 dissertation 4I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 27.04.2009 29.09.2009 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Analytical and Tectogrammatical Analysis of a Natural Language 2001/2002 2005/2006 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.2001 01.10.2001 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Lexical Association Measures Collocation Extraction 2009/2010 2009/2010 rigorosum thesis prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 18.12.2009 18.12.2009 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Adaptation of statistical methods to the problems of computational linguistics 2005/2006 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 28.04.2005 01.10.2005 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Správce souborů nezávislý na operačním systému RNDr. Jan Hajič, Dr. 1998/1999 Bachelor's thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 12.10.1998 20.11.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Verb Valency Frames Disambiguation 2002/2003 2006/2007 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 04.06.2002 04.06.2002 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Překlad pomocí analýzy významu 2008/2009 dissertation 4I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 12.06.2008 10.09.2008 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Error detection in speech recognition 2005/2006 2007/2008 diploma thesis prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 06.10.2005 21.01.2008 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Machine Translation between English and Indonesian 2010/2011 dissertation 4I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 09.12.2010 09.12.2010 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Syntaktická analýza přirozeného jazyka 2002/2003 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 04.06.2002 04.06.2002 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Analýza mluvené řeči 1998/1999 2001/2002 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 12.10.1998 20.11.1998 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Jazyk. modelování pro mluvenou řeč založené na morfologickém značkování RNDr. Jan Hajič, Dr. 1998/1999 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 12.10.1998 19.02.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Automatic assignment of morphological paradigms for Czech 2003/2004 2004/2005 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.2003 24.02.2004 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Automatická extrakce dvojjazyčného slovníku UFAL - RNDr. Jan Hajič 1997/1998 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 08.11.1996 08.11.1996 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Morfologické značkování textu: automatická disambiguace UFAL - Dr. Jan Hajič 1997/1998 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Semantic Text Analysis by Deep Learning 2018/2019 diploma thesis prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 02.12.2018 05.12.2018 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Automatická extrakce překladu odborné terminologie RNDr. Jan Hajič, Dr. - UFAL 1997/1998 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 08.11.1996 08.11.1996 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Využití genetických algoritmů a neuronových sítí ve zpracování přirozeného jazyka 2002/2003 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 04.06.2002 04.06.2002 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Rules for analyzing anaphora in Czech 2003/2004 2005/2006 diploma thesis I prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 01.10.2003 10.11.2003 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
Results 1-50 of 61 1 2 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html