Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
List of assignments
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail STM study of metal nanostructers growth on Si(100)2×1 surface 2009/2010 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium možností akustického výstupu při měření skenovací tunelovou mikroskopií 2017/2018 project F, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   27.10.2015 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium přípravy hrotů pro STM 2008/2009 project FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   15.10.2007 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Early Stages of Ag Heteroepitaxial Growth on Si (111) - (7x7) Surface 1997/1998 2004/2005 dissertation F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 01.10.1997 01.10.1997 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM study of adsorption of metals on the Si(111) 7x7 surface 2004/2005 2005/2006 diploma thesis FPIP doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 12.11.2004 12.11.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Low temperature STM study of metal adsorption on Si(100)2×1 2010/2011 2010/2011 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 27.05.2010 03.11.2010 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM study of adsorption and mobility of phtalocyanine molecules on passivated silicon surfaces at lower temperatures 2018/2019 2018/2019 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 07.05.2018 20.09.2018 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM study of silicon surface modified by ion bombardement 2009/2010 diploma thesis FPIP doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM measurement of sample surface modification by means of ion beam 2009/2010 project FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   18.09.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Interactions of STM tip with adatoms on silicon surface 2014/2015 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   20.09.2012 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM study of metal adatom mobility on Si(100) surface 2010/2011 2011/2012 diploma thesis FPIP doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 27.05.2010 10.10.2010 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Study of STM tip interaction with metal atoms adsorbed on Si surface 2006/2007 2006/2007 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 24.10.2006 10.11.2006 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Modification of silicon surfaces for selective adsorption 2016/2017 2017/2018 diploma thesis FPIP doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 27.10.2015 21.10.2016 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM study of metal nanostructers growth on Si(100)2×1 surface 2008/2009 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   24.09.2008 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Calibration of a system for changing sample temperature in STM 2008/2009 project F doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   18.09.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Adsorption of Metal Atoms and Growth of Metal Nanostructures on Silicon Surface – STM Study 2011/2012 2021/2022 dissertation P4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 12.04.2011 05.10.2011 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM and AFM measurements by means of a combined "q-plus" probe 2017/2018 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   25.06.2015 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Study of temperature dependence of adsorption and self-ordering of phthalocyanine molecules on metal pasivated silicon surfaces at lower temperatures 2018/2019 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   14.06.2016 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Zařízení pro měření odezvy a analýzu náhodných signálů 2016/2017 project doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   09.10.2013 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM study of metal heteroepitaxy on the Si(100)2x1 surface 2004/2005 2005/2006 diploma thesis FPIP doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 12.11.2004 12.11.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM study of growing 1D nanostructures composed by III and IV group atoms 2009/2010 2010/2011 diploma thesis FPIP doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 08.07.2009 26.10.2009 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Analysis of tunneling current fluctuations in STM 2013/2014 2013/2014 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 20.09.2012 11.10.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium inerciálního posuvu držáku hrotu s magnetickým uchycením na scanneru STM 2007/2008 2008/2009 project FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 05.12.2007 05.12.2007 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Generace elektrického šumu v oblasti perkolačního prahu 2D kovových vrstev 2001/2002 2002/2003 diploma thesis F doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 01.10.2001 20.11.2001 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Tunneling spectroscopy of atomic structures on silicon surfaces at low temperatures 2017/2018 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   25.06.2015 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Interaction of group III and IV metals with Si(100) surface in temperature range from 20 to 800K 2006/2007 2011/2012 dissertation 4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 26.04.2006 01.10.2006 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vliv procesů při autoemisi na vlastnosti wolframových hrotů pro STM 2004/2005 project FPIP doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 12.11.2004 01.12.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Modifikace scanneru STM pro kombinované STM/ AFM měření 2016/2017 project doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   09.10.2013 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail "Měření na kovových površích pomocí nízkoteplotního STM - konstrukce nízkoteplotní STM hlavy" Vedoucí DP:RNDr.Ivan Ošťádal,CSc.,KEVF/31.10.95 1996/1997 diploma thesis F doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 23.10.1995 23.10.1995 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM study of growing 1D nanostructures composed by III and IV group atoms 2008/2009 diploma thesis FPIP doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   24.09.2008 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Adsorption and mobility of Al adatoms on Si(100) surface 2011/2012 2012/2013 diploma thesis FPIP doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 09.06.2011 03.11.2011 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium inerciálního posuvu držáku hrotu s magnetickým uchycením na scanneru STM 2007/2008 2008/2009 project FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 15.10.2007 05.12.2007 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Kalibrace chlazení a ohřevu držáku vzorků na měřící hlavě VT STM 2008/2009 project FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   15.10.2007 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Early stages of 1D growth of Al (or Ga) on Si(100)2×1 2006/2007 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 05.10.2006 10.11.2006 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Miniature atomic beam source for simultaneous deposition of 2 metals for an STM in-vivo experiment 2009/2010 project FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 18.09.2009 09.11.2009 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Study of mobility of metal atoms on the Si(100)2×1 surface using STM 2009/2010 2009/2010 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 08.07.2009 06.11.2009 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Testování a kalibrace vypařovadel pro experimentální komoru VT STM 2008/2009 project FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   15.10.2007 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Ion beam modification of silicon surface - STM study 2011/2012 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   27.05.2010 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Study of tunneling currrent fluctuactions in STM – indication of surface interactions 2011/2012 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   09.06.2011 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Adatom manipulation on silicon surfaces by means of STM 2008/2009 2008/2009 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 24.09.2008 04.11.2008 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM study of silicon surface modified by ion bombardement 2008/2009 diploma thesis FPIP doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   24.09.2008 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Influence of decreasing surface temperature of Si(100) on metal growth morphology at low coverage 2014/2015 2014/2015 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 22.05.2014 24.10.2014 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vliv procesů při autoemisi na vlastnosti wolframových hrotů pro STM 2004/2005 project FPIP doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 12.11.2004 01.12.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Calibration of a system for changing sample temperature in STM 2009/2010 project FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   18.09.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM study of adatoms manipulation on the silicon surfaces 2012/2013 dissertation 4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 09.03.2012 17.01.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Recording surface processes on silicon by means of STM 2013/2014 dissertation 4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 07.03.2013 27.09.2013 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail STM study of metal adatom mobility on silicon surface 2016/2017 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.   22.05.2014 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Early stages of indium growth on the Si (100) surface 2006/2007 2010/2011 dissertation F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 26.04.2006 01.10.2006 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium stabilizace hrotů STM před měřením 2006/2007 project FOF doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 04.11.2006 01.12.2006 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Adsorption of Metal Atoms and Growth of Metal Nanostructures on Silicon Surface – STM Study 2021/2022 2021/2022 rigorosum thesis P4F5 doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. hidden 22.12.2021 22.12.2021 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
Results 1-50 of 50 1 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html