Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
List of assignments
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Ověřování experimentálních dovedností žáků ZŠ vedoucí DP-dr.R. KOLÁŘOVÁ-KDF-1995 1995/1996 diploma thesis UMF2 doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. hidden 08.11.1995 08.11.1995 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Reliabilita přijímací zkoušky z fyziky na MFF UK 2000/2001 2000/2001 diploma thesis UMF2 doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. hidden 20.02.2001 30.03.2001 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Evaluace výsledků fyzikálního vzdělávání na základních školách 1999/2000 2004/2005 dissertation F12 doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. hidden 01.10.1999 01.10.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Analýza kvality přijímací zkoušky z fyziky na MFF UK 2000/2001 diploma thesis UMF doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. hidden 16.10.2000 13.11.2000 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Hry ve výuce fyziky vedoucí DP - doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. 1998/1999 diploma thesis UMF2 doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. hidden 12.10.1998 03.02.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Projektová výuka ve fyzice na základní škole 2001/2002 dissertation F12 doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. hidden 01.10.2001 01.10.2001 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Hobby group Experiments around us 2005/2006 2005/2006 diploma thesis UMF2 doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. hidden 07.11.2005 07.11.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Assessment of Physics Tuition Quality Parametrs 2003/2004 2006/2007 dissertation F12 doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. hidden 26.11.2003 26.11.2003 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Pokusy jednoduchými prostředky a jejich fyzikální inerpretace pro záky ZŠ resp. SŠ (mechanika) vedoucí DP - doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. - KDF 1998/1999 diploma thesis UMF2 doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. hidden 12.10.1998 03.02.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
Results 1-9 of 9 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html