Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
List of assignments
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Collision resolution in hash tables with open addressing 2005/2006 diploma thesis IDMO RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 06.10.2005 09.11.2005 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail The influence of caches on the efficiency of sorting 2006/2007 2007/2008 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 05.10.2006 10.10.2006 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Dynamic hash tables 2005/2006 2006/2007 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 06.10.2005 06.10.2005 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Fibonacci heaps - their variations and alternative data structures 2009/2010 2011/2012 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 29.10.2009 09.11.2009 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Chromatic trees 2004/2005 2005/2006 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 06.10.2004 15.11.2004 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Deletion in coalesced hashing 2005/2006 2006/2007 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 27.04.2006 27.04.2006 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Deletion in coalesced hashing 2005/2006 2006/2007 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 27.04.2006 27.04.2006 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Self-organizing linear lists 2010/2011 2010/2011 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 14.09.2010 14.09.2010 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Stanovení adresového faktoru pro srůstající hašování KSI - RNDr. Alena Koubková, CSc. 1997/1998 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Randomized binary search trees 2002/2003 2004/2005 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 01.10.2002 13.11.2002 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Relaxed rebalancing of binary search trees 2002/2003 2006/2007 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 01.10.2002 13.11.2002 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Experimentální určení dělícího bodu pro algoritmus Quicksort RNDr. Alena Koubková, CSc. - KSI 1996/1997 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 08.11.1996 08.11.1996 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Adaptivní třídící algoritmy 2000/2001 2001/2002 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 17.10.2000 17.10.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Hybrid sorting algorithms 2000/2001 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 16.10.2000 13.11.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Expected height of binary search trees 2007/2008 2009/2010 diploma thesis ITI RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 15.11.2007 15.11.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Transitive closure construction for cyclic graphs 2003/2004 2004/2005 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 01.10.2003 13.11.2003 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail The algorithm QuadripatiteSort 1999/2000 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Algoritmus ShakerSort RNDr. Alena Koubková, CSc. 1998/1999 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 12.10.1998 20.11.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Self-organizing linear lists 2010/2011 2010/2011 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 14.09.2010 14.09.2010 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Nové varianty Heapsortu 2000/2001 2002/2003 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 16.10.2000 13.11.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Algoritmy pro tranzitivní uzávěr grafu 2001/2002 2002/2003 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 01.10.2001 13.11.2001 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Expected height of binary search trees 2007/2008 2009/2010 diploma thesis ITI RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 15.11.2007 15.11.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Experimental analysis of shortest paths algorithms 2005/2006 2008/2009 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 06.10.2005 04.11.2005 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Vyvážené binární vyhledávací stromy 1999/2000 2001/2002 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Skip list data structure 2003/2004 2004/2005 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 01.10.2003 13.11.2003 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Weighted binary search trees 2002/2003 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 01.10.2002 07.11.2002 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Representation of chains in hash tables 2006/2007 2007/2008 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 08.11.2006 08.11.2006 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Různé verze algoritmu Shellsort RNDr. Alena Koubková, Csc. - KSI 1996/1997 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Srůstající hašování - metody LICH, EICH, VICH KSI - RNDr. Alena Koubková, CSc. 1997/1998 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Min - max heaps 2004/2005 2005/2006 diploma thesis I RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 06.10.2004 15.11.2004 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail The influence of caches on the efficiency of sorting 2006/2007 2008/2009 diploma thesis ISS RNDr. Alena Koubková, CSc. hidden 05.10.2006 10.10.2006 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
Results 1-31 of 31 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html